แผนที่ตั้ง

โรงกลึงอุบลการเฟือง บริการงาน กลึง กัด ไส เจาะ ตัดฟันเฟือง ซ่อมแต่งเฟืองทุกชนิด งานถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังกรอง รถน้ำ รถน้ำมัน รถดูดสิ่งปฏิกูล รถผสมคอนกรีต รับตัดเหล็กเพลา ตัดเหล็กแผ่น พับเหล็กแผ่น พับกระบะรถ ดัด โค้ง ม้วน เหล็กแผ่น แป๊บทุกขนาด รับทำงานตามแบบงานทุกชนิด

เฟืองตรง

รหัสบริการ :

P-011

ชื่อบริการ :

เฟืองตรง

รายละเอียด :

รับตัดฟันเฟืองตรง ทุกเบอร์ 

ราคา :

ติดต่อสอบถาม โทร. 045-285-378 , 045-841-679

หมายเหตุ :

 หรือ 081-8799840 , 081-8780471