ข้าพระพุทธเจ้า ผู้จัดการ และพนักงาน
โรงกลึง อุบลการเฟือง Ubon Kan Fuang Metal Lathe อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี